Dates

S/S 2013:

 • 05.01Samlingen Under Bron: MCMXCI / 1991 & Per Löv
 • 11.01Samlingen på Landet: Stellar OM Source (NL), Varg, Andreas Lübeck
 • 19.01Samlingen @ Ljunggren
 • 25.01Johan Östman @ Atmosfär
 • 26.01Maya Lourenço @ Nordic Light Hotel w/ Jori Hulkkonen
 • 29.01Samlingen @ Bahnhof
 • 08.02Samlingen på Landet: Miriam Macrì (IT), Lemieux, I,Robo, kliin
 • 09.02Jin Mustafa @ Under Bron
 • 09.02Maya Lourenço @ Kolingsborg w/ Staffan Lindberg & Pjotr
 • 16.02Samlingen Under Bron: Pangaea (UK | Hessle Audio)
 • 22.02Samlingen @ Bahnhof
 • 09.03Samlingen Under Bron: Peel MD
 • 14.03Jin Mustafa @ Berns / 2.35:1
 • 14.03Mirja Larsson @ Vita Baren
 • 15.03Samlingen på Landet: Kyson, Julien Mier, Fake Pilot
 • 15.03Maya Lourenço @ Fukt, Malmö
 • 21.03Jin Mustafa @ Vita Baren
 • 28.03Samlingen x Norbergfestival x Under Bron
 • 01.04Samlingen @ Bahnhof
 • 02.04Maya Lourenço @ Pangea Cult
 • 05.04Jin Mustafa @ Umeå Open
 • 12.04Maya Lourenço @ Under Bron
 • 13.04Samlingen på Landet: NHK’Koyxen, Evigt Mörker, Lysbang
 • 13.04Jin Mustafa @ Berns / 2.35:1 w/ Ikonika
 • 13.04Maya Lourenço & Johan Östman @ Under Bron
 • 29.04Lemieux live @ GH Nation, Uppsala
 • 30.04Samlingen @ GH Nation, Uppsala
 • 03.05Samlingen @ Bahnhof
 • 05.05Johan Östman @ Mala in Cuba concert, Kägelbanan
 • 08.05Samlingen på Landet: Markus Guentner
 • 10.05Maya Lourenço & Johan Östman @ Trädgården
 • 11.05Maya Lourenço & Johan Östman @ TBA w/ Kangding Ray
 • 16.05Lemieux aka Maya Lourenço @ The Knife Stockholm Concert
 • 17.05Lemieux aka Maya Lourenço & Jin Mustafa @ The Knife Stockholm Concert
 • 24.05Lemieux aka Maya Lourenço & Johan Östman @ Trädgården
 • 25.06Lemieux aka Maya Lourenço @ House By The Sea, Röda Sten w/ Sankt Göran
 • 01.06Samlingen på Landet: Tin Man, 1991, Scissurclutch
 • 01.06Lemieux aka Maya Lourenço & Johan Östman @ Dans Dakar 2013
 • 03.06Samlingen på Dannebrogen: Weltwirtschaft
 • 07.06Samlingen @ Bahnhof
 • 08.06Maya Lourenço, Johan Östman @ Volt 2013
 • 15.06Samlingen @ Ljunggren
 • 22.06Samlingen @ Köjafestivalen
 • 24.06Samlingen på Dannebrogen: Basemet Space
 • 15.07Samlingen på Dannebrogen: Heatsick
 • 20.07Lemieux aka Maya Lourenço @ Trädgården w/ Inter Gritty
 • 25.07Samlingen Presents @ Norbergfestival
 • 26.07Samlingen Presents @ Norbergfestival
 • 27.07Samlingen Presents @ Norbergfestival
 • 05.08Samlingen på Dannebrogen: Lust For Youth, Sand Circles, Quiltland, Tar…Feathers
 • 08.08Samlingen presents @ Way Out West: Varg, Acronym
 • 24.08Johan Östman @ Trädgården
 • 30.08Lemieux aka Maya Lourenço @ Trädgården Day Time Sessions w/ Blawan, Pearson Sound, Ben UFO, Pariah

A/W 2012:

 • 07.09Samlingen på Landet #3: Yagya (IS), PPM, Current Current
 • 08.09Lemieux @ Doom Service w/ Rrose
 • 14.09Maya Lourenço & Johan Östman @ Vita Baren
 • 15.09Lemieux live @ Marie Laveau
 • 21.09Maya Lourenço & Johan Östman @ Vita Baren
 • 22.09Mirja Larsson @ Marie Laveau
 • 25.09Johan Östman & Maya Lourenço @ Atmosfär, Pleasant
 • 28.09Maya Lourenço & Johan Östman @ Vita Baren
 • 29.09Johan Östman @ Norbergfestival:modul
 • 06.10Lemieux aka Maya Lourenço @ Wilde!, Uppsala
 • 11.10Jin Mustafa & Maya Lourenço @ Berns / 2.35:1
 • 12.10Johan Östman & Pezhman Sasan @ Slakthuset w/ Boddika
 • 12.10Mirja Larsson @ Under Bron w/ Brenmar
 • 13.10Jin Mustafa @ Solna Zoo
 • 17.10Maya Lourenço & Johan Östman @ Vita Baren
 • 18.10Samlingen på Landet: Joel Dittrich, Hans Berg, Nathalie Djurberg
 • 19.10Maya Lourenço & Johan Östman @ Under Bron
 • 20.10Jin Mustafa @ Konsthall C
 • 24.10Maya Lourenço & Johan Östman @ Vita Baren
 • 25.10Johan Östman @ Berns / 2.35:1 w/ BabyG
 • 26.10Samlingen @ Atmosfär, Pleasant
 • 02.11Samlingen på Landet: Recondite (DE), Korridor, Vidiots
 • 02.11Samlingen @ Färgfabriken w/ Blawan
 • 02.11Maya Lourenço @ Popup 2012, Umeå
 • 03.11Mirja Larsson @ Tabberas, Uppsala
 • 10.11Samlingen @ Ljunggren
 • 16.11Maya Lourenço @ Under Bron w/ Orgue Electronique
 • 01.12Samlingen på Landet: Darling Farah (UK)
 • 13.12Samlingen på Landet: The Sight Below (US)
 • 15.12Marcus Mohall @ Smålands Nation, Uppsala w/ Studio Barnhus
 • 20.12Maya Lourenço & Jin Mustafa @ Berns / 2.35:1
 • 21.12Maya Lourenço & Jin Mustafa @ Bahnhof
 • 21.12Maya Lourenço @ Under Bron
 • 22.12Johan Östman, Mirja Larsson & Marcus Mohall @ Ljunggren w/ Jon DaSilva
 • 31.12Johan Östman & Mirja Larsson @ Under Bron